Barnets första månader

  • Hur nyfödda barn kommunicerar
    Barn är olika Varje barn är unikt och utvecklas utifrån sin egen personlighet, förmåga och egna förutsättningar. Utvecklingen går olika fort i olika…
  • Barnets utveckling 4-6 månader
    Nu är barnet vaken längre stunder och har mer tid till att upptäcka sin omgivning. Med hjälp av sinnesintryck och erfarenheter skapar barnet minnen.…
  • Barnets utveckling 2-4 månader
    Sinnen och känslor I den här åldern börjar barnet bli medvetet om att det har en egen kropp, skild från omvärlden. Den upptäckten…