/ FÖRLOSSNING ALLA

Skrivkramp? Vi hjälper dig med förlossningsbrevet

När man besöker sin barnmorska runt graviditetsvecka 35 skrivs det den så kallad sammanfattning i journalen. Detta görs tillsammans med barnmorskan. Den innehåller innehåller dels medicinsk information (såsom tidigare sjukdomar, medicinering och provsvar) men också psykologiska och sociala aspekter.

Man brukar också skriva lite om vilka förväntningar man har på förlossningen och om hur man tänker runt smärtlindring och amning.

När man sedan skrivs in på förlossningen kan personalen på förlossningen snabbt få en överblick genom att läsa denna sammanfattning.

Utöver detta kan man om man vill skriva ett förlossningsbrev, eller en förlossningsplan som det ibland kallas.

Ett syfte till att skriva ett förlossningsbrev kan vara att man då får en chans till att tänka igenom förlossningen. Gärna tillsammans med den som ska vara med på förlossningen. Det är ju självklart omöjligt att veta hur förlossningen kommer att bli men det kan ändå vara bra att sitta ner och försöka tänka igenom hur förlossningen ska bli så bra som möjligt för just dig. Det är ett sätt för personalen att lära känna dina behov.

Ett förlossningsbrev bör innehålla namn och personnummer samt beräknat förlossningsdatum. Förslag på annat innehåll är:

  • Vem är medföljande på förlossningen? Finns det något personelen de behöver veta om denne?
  • En kort beskrivning av dig, ev tidigare erfarenheter som du tycker är relevanta för förlossningspersonalen att veta.
  • Hur tänker du runt smärtlindringsmetoderna?
  • Är det något du känner oro över som du önskar få extra stöd med?
  • Förväntningar?
  • Specifika önskemål

Det är bra om förlossningsbrevet inte är alltför långt, så att personalen hinner att läsa det. Du kan också be din barnmorska på mödravården om tips, eller visa upp det du har skrivit.

Kom ihåg att förlossningsbrevet är ingen garanti på hur din förlossnings kommer att bli. Försök att ha en öppen inställning och ta det som det kommer.

%d bloggare gillar detta: