ALLA FINANS

Så får ni föräldradagarna att räcka längre

Som nyblivna föräldrar är det en hel del att sätta sig in i, inte minst när det gäller ersättning från Försäkringskassan. Vi reder ut det här med föräldrapenning och SGI, hur mycket du får i ersättning och vad du ska tänka på.

AV JENNY FORS

Du som är föräldraledig har rätt till föräldrapenning och den betalas ut i 480 dagar för ett barn. 390 av dagarna är på sjukpenningnivå och 90 dagar är på lägstanivå, som är 180 kronor per dag. Ersättningen baseras på din inkomst och ligger på knappt 80 procent av lönen om du tar ut föräldra- penning sju dagar i veckan, men maxbeloppet är 1 012 kronor per dag. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå krävs en årsinkomst på minst 82 300 kronor i minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen. Om du är arbetssökande kan du få ersättning på sjukpenningnivå från den
inkomst som du hade innan du blev arbetslös. Om du inte har haft någon inkomst är det 250 kronor per dag som gäller för dagarna på sjukpenningnivå. Det motsvarar cirka 7 500 kronor i månaden.

Båda föräldrarna får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Det går bra att fördela dagarna mellan er som ni önskar och avstå dagar till varandra. Enligt nya regler från 2016 är 90 dagar på sjukpenningnivå reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.
De första 180 dagarna som tas ut måste vara på sjukpenningnivå. Efter det kan man börja ta ut dagar på lägstanivå också. På Försäkringskassans hemsida kan du planera föräldraledigheten och se hur mycket pengar du får ut. Där kan du också anmäla och ansöka om föräldrapenning. Först ska du anmäla dina dagar och sedan ansöka om pengarna. Den förälder som inte är gravid kan få ersättning för tio dagars ledighet i samband med födseln. Den ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning. Sedan kan man ta dubbeldagar under barnets första år om man vill vara lediga samtidigt. Totalt 30 dubbeldagar som mest kan man ta ut, men inte från de 90 som är
reserverade. Du får själv avgöra hur många dagar i veckan du ska ta ut och därmed hur länge dina dagar kommer att räcka. Du kan ta ut föräldradagar ända tills barnet fyller 12 år eller slutar årskurs fem. Dock kan ni bara spara 96 dagar totalt från och med barnets fyraårsdag. Har ni fler dagar än så sparade försvinner alltså de dagarna. Förutom heldagar kan du även ta ut 75 procents-, 50, 25 eller 15 procentdagar. Lägstanivå dagarna kan man med fördel lägga på helgerna, men då måste man ta minst sjukpenningnivå dag i anslutning.

Så, hur mycket pengar får man ut då och hur länge räcker dagarna? Jo, om du till exempel har en månadslön på 25 000 kronor före skatt kan du få 19 140 kronor i månaden i ersättning före skatt om du tar ut full ersättning med sju dagar på sjukpenningnivån varje vecka. Då räcker sjukpenningnivå -dagarna i 6 månader och 12 dagar per person om ni delar lika. Men många vill vänta minst 1,5 år innan barnet börjar på förskolan, så för att dryga ut dagarna kan man ta ut färre än sju dagar i veckan. Det är också bra att ha dagar sparade till framtid skollov eller liknande.

Det är bra att spara dagar till framtida ledighet. Från och med barnets fyraårsdag kan ni spara max 96 dagar.

Om du nöjer dig med fyra dagars ersättning i veckan på sjukpenningnivå får du med samma löneexempel 10 920 kronor i månaden före skatt och dagarna räcker 11 månader och en dag per person. Utöver det har du alltså 90 dagar med 180 kronor per dag också. Men det finns lite att vara uppmärksam på om man tar färre dagar i veckan. När barnet har fyllt ett år kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas. Om du fortsätter att vara föräldraledig får du behålla din tidigare SGI efter barnets ettårsdag om du tar ut minst fem hela föräldrapenningdagar per vecka. Om du börjar arbeta deltid kommer din SGI att påverkas. Så om du vill hålla kvar din SGI på samma nivå ska du ta ut föräldrapenning för övrig tid som motsvarar
minskningen i arbetstid. Men det är bara ersättning för VAB och om du är sjuk som påverkas, föräldrapenningen är skyddad under barnets första två år. Om ni väntar barn på nytt inom 1 år och 9 månader efter första barnets födelse eller föder barn senast 2,5 år efter förra barnet får du samma SGI som tidigare. Efter det är det reglerna om 240 dagars heltidsarbete som gäller. Får ni ett till barn däremellan behöver du ha skyddat din SGI genom att ta ut föräldradagar upp till heltid eller ha arbetat heltid mellan det första barnets tvåårsdag och det andra barnets födelse.

Vem kan få föräldrapenning

ENLIGT FÖRSÄKRINGSKASSAN KAN du få föräldrapenning

  • om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet. Du räknas också som förälder om du bor tillsammans med föräldern och
  • har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern
  • är eller har varit gift med föräldern
  • är eller har varit registrerad partner med föräldern
  • om du är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete
  • om du är försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar här.
  • om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz.

Om föräldrapenning

FÖRÄLDRAPENNING BETALAS UT i 480 dagar för ett barn. 90 dagar är lägstanivådagar med 180 kronor per dag. Båda föräldrarna får lika många dagar, men kan avstå dagar till varandra, förutom 90 dagar som är öronmärkta till varje förälder och Om syskonet föds senast 2,5 år efter ert
enaste barn får du samma SGI som tidigare. Babybag magasinet 63 inte kan avstås. Om du har ensam vårdnad har du rätt till alla 480 dagar. Sjukpenningdagarna baseras på din inkomst. Du får ut knappt 80 procent av din lön i föräldrapenning om du tar ut sju dagar i veckan, max 967 kronor per dag. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå krävs en årsinkomst på minst 82 100 kronor i minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen. Om du inte har haft någon inkomst är det 250 kronor per dag som gäller för dagarna på sjukpenningnivå

Väntar ni tvillingar?

DÅ FÅR NI 660 dagar, varav 480 på sjukpenningnivå och 180 på lägstanivå. Det går bra att båda föräldrarna tar ut föräldrapenning för varsitt barn.

När kommer pengarna?

UTBETALNING AV FÖRÄLDRAPENNING kommer ut den 25:e varje månad. Kom ihåg att du först måste anmäla och sedan ansöka om föräldrapenning. Ansök gärna för en så lång period som möjligt så rullar utbetalningarna smidigt. Om du gör en ändring senast den 15:e får du rätt belopp vid nästa utbetalning.

Vad är SGI?

SGI STÅR FÖR sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett sätt för Försäkringskassan att räkna ut hur mycket du får i ersättning om du är sjuk, vabbar eller får föräldrapenning. SGI baseras på din årsinkomst. När barnet har fyllt ett år kan du behöva skydda din SGI.

Om du blir sjuk?

DU KAN FÅ sjukpenning istället för föräldrapenning om du blir sjuk så att du inte kan vårda barnet. Enligt Försäkringskassan ska din förmåga att vårda barnet vara nedsatt med minst 25 procent och du har en fastställd sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Sjukanmäl dig till din arbetsgivare, ändra din ansökan om föräldrapenning och ansök istället om sjukpenning för de dagar som du är sjuk. Är du sjuk mer än sju dagar krävs läkarintyg.

%d bloggare gillar detta: