MÅNAD FÖR MÅNAD

Barnets utveckling 2-4 månader

Sinnen och känslor

I den här åldern börjar barnet bli medvetet om att det har en egen kropp, skild från omvärlden. Den upptäckten gör barnet delvis när det rör vid sina fingrar och tår och då får en annan känsla än när det rör vid ett föremål eller en annan person.


* Barnet börjar känna igen föremål och personer 

* Barnet börjar komma ihåg och vara delaktig i rutiner som att bada eller byta blöja
* Barnet börjar visa känslor tydligare och kan le glatt när det ser en familjemedlem, likaså visa ilska eller bli…

Hörseln

I den här åldern brukar barnet kunna vända på huvudet och le mot ljud och röster det känner igen. 

Synen

De flesta barn börjar se skarpare och bättre. Färgseendet utvecklas. Ögonrörelserna blir mjukare och mer följsamma. Barnet börjar leka med sina fingrar framför ögonen och ser så bra att det kan styra handen mot något som det vill ta tag i. Blicken kan följa något som rör sig ett par meter bort.


Tips: 
* Låt barnet vara med på ett säkert sätt i vardagliga aktiviteter, till exempel i köket när du lagar mat. Det kan ge starka intryck av doft, ljud och färg. Berätta hur maten och de olika…

Kommunikation

Språket och den sociala förmågan utvecklas. Barnet vill vara med och samspela, gärna ansikte mot ansikte. Barnet vill vara i samma rum och kunna se föräldern när det är vaket. Då kan barnet få kontakt även om det inte sitter eller ligger i famnen.I den här åldern brukar barn; 


* uttrycka sig i vokaler, prova olika ljud och imitera vissa ljud.     

* tycka om när man ler eller pratar glatt.
* svara genom att le eller ge ifrån sig ett slags joller som ibland övergår …

Rörelseförmåga

Rörelserna börjar bli mer medvetna och i takt med att barn får mer kontroll över kroppens rörelser, brukar en del nyföddhetsreflexer försvinna, till exempel handens gripreflex.


Nu kan många barn:
* försöka nå saker och gripa med hela handen 
* suga på händerna eller på leksaker som de får i handen
* hålla huvudet lite stadigare och snart vrida det åt olika håll
* lyfta huvudet och snart stödja på underarmarna en stund när de ligger på mage
* sträcka på benen och sparka när de ligger på …

%d bloggare gillar detta: