VECKA FÖR VECKA

Vecka 12

Vecka 12 (11+0-11+6)

Mamma

Du har kanske varit på inskrivningsbesöket hos din barnmorska eller så är det snart dags. Då får du veta hur bland annat ditt hemoglobinvärde ligger och om och när du behöver börja med extra järntillskott.  Man kontrollerar också vilken blodgrupp du har, gör en infektionsscreening vad gäller smittsamma sjukdomar som HIV, hepatit, syfilis och att du är immun emot Röda Hund. Vikt, blodtryck och urinprov är kontroller som man fortlöpande härefter brukar göra på varje barnmorskebesök under graviditeten.  Många har också häromkring inplanerat någon fosterdiagnostisk undersökning. Det kan vara ett ultraljud för att kontrollera att det finns en levande/viabel graviditet , antal foster och för att se att graviditetslängden överensstämmer med senaste menstruation.  Det kan också vara en mer utförlig diagnostisk undersökning vad gäller risken för kromosomavvikelser hos barnet, vanligen en så kallad KUB. Vilket både är en ultraljudsundersökning där man mäter fostrets nackspalt och ett blodprov från mamman där man kontrollerar vissa hormonnivåer.  Risken för missfall är efter denna vecka är betydligt mindre.

Partner

Att gå på kontrollerna på mödrahälsovården är ofta en stor händelse. Kontrollerna är frivilliga ska man känna till men tjänar förstås ett viktigt syfte, både för att övervaka kvinnans hälsa och för att övervaka att graviditeten fortlöper som den ska. Vissa kontroller behöver ni dock mer själva ta ställning till om ni vill göra eller inte, såsom fördjupad fosterdiagnostik.  Här ligger en del frågeställningar som ni bör diskutera sinsemellan och i möjligaste mån vara överens om innan, där det kanske inte alltid är självklart att ni båda tänker lika.

Barnet

Det nyblivna fostret är nu ca 5 cm lång. Fostret växer fortfarande i snabb takt och livmodern tänjs ut allt mer. Fostret rör på sig men både foster och rörelser är ännu så länge så små att mamman inte kan känna av dem. Huvudet är fortfarande oproportionerligt stort mot resten av kroppen .  Naglarna blir allt mer tydliga och de unika fingeravtrycken bildas. I de små fina kärlen i moderkakan står fostrets blodkroppar tätt packade och väntar på syre och näring från mammans blod som de sedan transporterar runt till alla organ. Mammans och fostrets blod blandas däremot aldrig utan var och en har var sina egna kretslopp . I navelsträngen finns tre kärl ett större och kraftigare som för syrerikt blod med näringsämnen till fostret och två smalare som för syrefattigt blod och slaggprodukter från fostret tillbaka till mammas blod. Denna åtskillnad är viktig då detta filter mellan mor barn tjänar som ett skydd mot de flesta bakterier och virus som inte kan passera över annat än i undantagsfall. Dock kan vissa läkemedel och alkohol lätt passera över.

%d bloggare gillar detta: